1. Amaç

Seir Örme Ticaret A.Ş. (“Seir Örme Marka” veya “Şirket”), çağrı merkezini arayan kişilerin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.

Seir Örme Marka çağrı merkezini aramanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verilerinizin Seir Örme Marka tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak KVKK’da öngörülen şartlarla işleneceğini bildiririz.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanması ve Usulü

Seir Örme Marka çağrı merkezi üzerinden kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde işbu Aydınlatma Metni Seir Örme Marka tarafından güncellenerek ayrıca yayınlanacaktır.

Seir Örme Marka tarafından çağrı merkezi üzerinden toplanan kişisel veriler şunlardır:

 • Ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası (mobil), ses kaydı, adres bilgisi, ürün bilgisi, fatura bilgisi

Kişisel verileriniz, Şirketimize tarafınızca çağrı merkezi üzerinden iletmiş olduğunuz her türlü bilgi aracılığı ile elektronik ortamlarda toplanmaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Sürecine İlişkin Açıklamalar

Seir Örme Marka, çağrı merkezi üzerinden bizi arayan kişilere ait kişisel verileri kullanım amacı ortadan kalksa da başka bir kanunda öngörülmesi veya ilgili kişi tarafından ayrıca bir rızanın verilmesi halinde saklamaya devam edebilir. Bu istisnai durum haricinde, veri işleme amacının ortadan kalkması söz konusu olduğunda bahsi geçen kişisel veriler Seir Örme Marka tarafından derhal silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuatlara ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için otomatik olan ya da otomatik olmayan yöntemlerle, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde yer alan hükümlere uygun olarak işlenecektir.

Kişisel verileri işleme amaçları aşağıdaki şekilde olup, Şirket politikaları ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecektir:

Kişisel verileriniz,

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

amaçlarıyla, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması koşuluna uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

5. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz;

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

amaçlarıyla BR Mağazacılık A.Ş., bayiler, uygulamamızın veritabanı yönetimini gerçekleştiren firma ve e-posta ve sistem sunucularının yurtdışında bulunması sebebiyle yurt dışında bulunan sunuculara aktarılmaktadır.

6. Sahip Olduğunuz Haklar

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen kişi, Seir Örme Marka’ya başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’dan doğan taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen şekilde veya [ https://serianno.com.tr/ilgili-kisi-basvuru-formu/ ] adresinde yer alan “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla tarafımıza iletebilirsiniz. Seir Örme Marka başvuru taleplerini KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

Çağrı merkezini arayan ilgili kişi, işbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel verilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu taahhüt etmektedir. Kişisel verilerine ilişkin herhangi bir değişikliğin söz konusu olması halinde, Seir Örme Marka’yı bilgilendirerek kişisel verilerinin güncellenmesini talep edebilecektir. İlgili kişinin doğru ve güncel bilgi sağlamamış olması halinde, Seir Örme Marka’nın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Seir Örme Marka tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline [ https://serianno.com.tr/aydinlatma-metni/ ] linkinden, ulaşabilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Seir Örme Ticaret A.Ş.

E-posta: [email protected]

Adres: Yeni̇doğan Mahallesi, Ferhatpaşa Cd. Dalkıran Trikocular İş Merkez No:14 D:205, 34030 Bayrampaşa/İstanbul

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: EN
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.